Mail ONS: INFO@SPORTENFIGHT.NL

  News: CORONA RICHTLIJNEN VERENIGING

Sport & Fight, Team Fight Sport

Doelstelling
De vereniging Sport & Fight stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van gevechtskunsten in alle vormen, evenals het behartigen van de belangen van haar leden door tevens het sociaal-maatschappelijke karakter van de vereniging in ogenschouw te nemen. 

Strategie
a. het doen organiseren van wedstrijden, competities en evenementen;
b. het doen houden van seminars ter bevordering van gevechtskunsten;
c. beoefening van gevechtskunsten ter bevordering van een gezonde levensstijl;
d. beoefening van gevechtskunsten ter bevordering van sociale integratie;
e. beoefening van gevechtskunsten ter stimulering van sportiviteit en respect;
f. beoefening van gevechtskunsten ter vergroting van de weerbaarheid.